Opening tentoonstelling over Hans Calmeyer

 

Haarlem – De burgemeester van het Duitse Osnabrück, herr Pistorius, en de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, hebben dinsdagmiddag in de refter van het stadhuis een tentoonstelling over het leven van dr. Hans-Georg Calmeyer geopend. De Duitse jurist die vanaf 1941 hoofd was van de ‘Abteilung Innere Verwaltung’ in Nederland heeft vele joden gered van transport naar vernietigingskampen. Bij Calmeyers afdeling moesten joden zich laten registreren.

Regelmatig kwam het voor dat met vervalste documenten werd geprobeerd de registratie als jood teniet te doen. Hans Calmeyer wist vermoedelijk van deze vervalsingen; ook wijzigde hij waarschijnlijk zelf namenlijsten. In 1972 overleed hij op 69-jarige leeftijd. Pas in 1988, zestien jaar na zijn dood, kreeg zijn levensverhaal aandacht. In 1992 ontving hij, postuum, een Yad Vashem-onderscheiding.