1000ste ondergrondse afvalcontainer officieel geopend

 

Haarlem – Op dinsdag 22 september heeft wethouder Maarten Divendal samen met zijn zoon de 1000ste container officieel geopend in de Van Oosten de Bruijnstraat. Met het plaatsen van de 1000ste container is Haarlem voor 55% voorzien van ondergrondse containers. Het doel was eerst om Haarlem voor 50 tot 60 procent van ondergrondse containers te voorzien maar is vorige jaar al bijgesteld naar 75 procent. Er wordt zelfs over nagedacht om Haarlem voor 90 procent te voorzien van ondergrondse containers.

In 2004 begon de gemeente Haarlem met de invoering van het ondergrondse inzamelsysteem voor restafval. Het streven is zoveel mogelijk afvalcontainers (voor restafval, papier én glas) ondergronds te hebben. In veel wijken in Haarlem zijn de ondergrondse containers inmiddels een vertrouwd beeld. Nog niet alle wijken zijn voorzien van ondergrondse containers maar er is een mijlpaal in zicht.

Het plaatsen van een ondergrondse container is niet makkelijk, vertelde Maarten Divendal. “Er zijn tal van zaken waar rekening mee gehouden moet worden, zoals de kabels welke in de grond liggen en de vele boomwortels in de grond. Daarnaast wilt iedereen de container zo dicht mogelijk bij zijn of haar huis hebben, maar niet voor de deur.”. Dit en nog een aantal andere zaken zijn dingen waar rekening mee gehouden moet worden bij het plaatsen van een ondergrondse container.

Op papier begon het 4 jaar geleden als een klein project van de gemeente Haarlem. Het plan was om Europawijk van ondergrondse containers te voorzien. Deze containers vervingen de ‘ouderwetse’ rolemmers en andere inzamelmiddelen. Inmiddels zijn de ondergrondse containers voor restafval al in meer dan de helft van de gemeente Haarlem geplaatst. Spaarnelanden zorgt, in opdracht van de gemeente, voor de plaatsing van de ondergrondse containers. Ook de glas- en papiercontainers gaan allemaal ondergronds.

Een schonere en mooiere stad
Het ondergrondse systeem heeft veel voordelen. De vuilophaaldienst hoeft minder te sjouwen, inwoners kunnen overdag hun vuil kwijt wanneer het hen uitkomt, en het systeem vraagt minder onderhoud. Daarnaast brengt het ondergronds inzamelen het voordeel van een mooier straatbeeld. Zakken op de stoep, rolemmers, betonnen bakken of losse containers verdwijnen uit zicht. Mooier én schoner: want de inhoud van vuilniszakken, die door toedoen van mensen of dieren nogal eens op straat belandt, gaat ondergronds.

Hoe verder?
In Haarlem Zuid-West zullen alle geplaatste containers dit jaar in gebruik genomen worden. Ook Rozenprieel gaat dit jaar ondergronds. Voor een aantal wijken waar nu nog geen ondergrondse containers zijn, worden de ondergrondse mogelijkheden nader onderzocht. Volgend jaar wordt naar verwachting een begin gemaakt met het plaatsen van ondergrondse containers in het centrum van Haarlem.