Burgemeester reikt koninklijke onderscheiding uit aan Bob Visser

 

Haarlem – Burgemeester Bernt Schneiders heeft op donderdag 3 september aan hoofdcommissaris Bob Visser de versierselen uit die behoren bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit vanwege de grote verdiensten die Bob Visser heeft vericht voor de politieorganisatie en voor beveiliging en crisisbeheersing op zowel nationaal als internationaal niveau.

Als korpschef, een functie die hij sinds 1997 vervulde, toonde Bob Visser een ruime ervaring in politiepraktijk en -leiderschap. Hij beschikt over een breed internationaal netwerk die hij ten dienste stelt aan de gehele politieorganisatie. Met zijn bindend vermogen weet hij soms schijnbaar onoverbrugbare vraagstukken op te lossen en partijen bij elkaar te brengen.

In 2003 vroeg de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bob Visser tijdelijk de functie te vervullen van project-directeur-generaal Beveiliging en Crisisbeheersing. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse crisisbeheersing tijdens het Nederlandse militaire optreden in Irak en de beveiliging van de verkiezingen aldaar. Daarnaast werkte Bob Visser aan het stelsel voor bewaking en beveiliging dat nu onderdeel uitmaakt van de portefeuille van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Hij stond ook aan de basis voor het systeem voor crisisbeheersing dat na de poldercrash in februari succesvol is toegepast. Bob Visser was tot slot voorzitter van het Interdepartementaal Beleids Team (IBT) Irak en lid van de IBT’s gericht op bestrijding van de vogelpest en het SARS-virus.

Tussen 2003 en 2006 was Bob Visser voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen. In deze functie stak hij veel energie in het onderhouden van een goede relatie tussen deze Raad en onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bob Visser verruilt de functie van korpschef van de politieregio Kennemerland voor die van hoofd van de School voor Politieleiderschap aan de Politieacademie.