Burgemeester ondertekent Keurmerk Veilig Ondernemen Hoofddorp

 

Hoofddorp – De burgemeester van de Haarlemmermeer, Theo Weterings, heeft zaterdagochtend samen met de Politie, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Brandweer en de betrokken Ondernemersverenigingen van Hoofddorp Winkelstad de intentieverklaring ter voorbereiding op Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) getekend. Ook het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Kennemerland (RPC) is bij dit traject betrokken.

Bij Hoofddorp Winkelstad werken vanaf nu ondernemers, gemeente, politie en brandweer ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) samen aan het zogenaamde Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO voor winkelgebieden is een gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen.

In het winkelgebied heeft vrijwel elke detaillist er in mindere of meerdere mate mee te maken: diefstal of agressieve klanten. Het is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden wanneer er samengewerkt wordt. In Hoofddorp centrum is het relatief veilig en er is al beveiliging georganiseerd.

Overvallen
Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer kondigde, in aanwezigheid van Districtschef politie Kennemerland, Michiel Marchand, een aantal maatregelen aan in reactie op de recente gewapende overvallen in Haarlemmermeer. De afgelopen twee weken zijn er zeven overvallen gepleegd bij horeca en detailhandel.

Burgemeester Weterings vertelde vrijdagmiddag na een overval op het Claus Party Center aan de Kruisweg in Hoofddorp in een reactie het volgende : “Na de overval van vandaag op Claus Party Center en de recente andere overvallen zijn extra maatregelen noodzakelijk, want dit is absoluut onacceptabel. Deze overvallen hebben een grote impact op zowel de werknemers als de gasten. Daarom gaan wij, politie en gemeente, extra maatregelen treffen om de ondernemers tegemoet te komen. Maar de ondernemers zelf moeten ook extra maatregelen nemen om hun personeel weerbaarder te maken en hun zaak minder kwetsbaar”.

Districtschef Michiel Marchand: “Er is ons vanzelfsprekend bijzonder veel aan gelegen om de personen die verantwoordelijk zijn voor de overvallen, zo snel mogelijk achter slot en grendel te krijgen. We surveilleren intensiever en meer zichtbaar, met name in de winkelgebieden en daar waar bedrijven gevestigd zijn. Daarnaast is er een speciaal Overvallenteam in het leven geroepen. Dit zijn politieprofessionals die fulltime met onderzoeken naar de diverse overvallen bezig zijn. Deze overvallers moeten zo snel mogelijk van de straat.”

Maatregelen gemeente
De gemeente biedt aan ondernemers en hun werknemers (gratis) zogenaamde weerbaarheidstrainingen aan. In samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Kennemerland (RPC) en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel worden trainingen ‘Veilig in de winkel’ verzorgd. De training leert cursisten hoe ze kunnen omgaan met agressie en geweld, winkeldiefstal en overvallen in de winkel, maar vooral ook hoe dit te voorkomen. In de maanden november en december is plaats voor ruim vijftig personen. De gemeentelijke toezichthouders zullen meer nadruk op de risicogebieden leggen.

De gemeente heeft ook contact gezocht met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlemmermeer naar aanleiding van de recente overvallen. De gemeente en KHN willen snel in overleg met elkaar hierover.

SMS-Alert
Als extra middel in de strijd tegen overvallen worden er momenteel voorbereidingen getroffen om SMS-Alert in te voeren. Dit is een SMS-service, die ingezet kan worden zodra er zich een overval heeft voorgedaan.

Binnenkort kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer een brief vanuit de gemeente en een kaart van de politie verwachten waarin hen wordt gevraagd zich aan te melden voor SMS-Alert.

Maatregelen en extra inzet politie
Ieder jaar rond deze tijd start de politie Kennemerland het ‘Donkere Dagenoffensief’. De politie zet zoveel mogelijk personeel in de avonduren in, de uren waarin de meeste overvallen worden gepleegd. Daarom is besloten dat politiebureau Nieuw-Vennep voorlopig om 17.00 dicht gaat. Politiemedewerkers worden na 17.00 uur ingezet voor het donkere dagen offensief en zijn op straat aanwezig. De ervaring leert dat zodra de dagen korter worden en het langer donker is, het aantal overvallen toeneemt. Ook de gevallen van zakkenrollerij en berovingen stijgen in aantal. De politie intensiveert haar surveillances en dit jaar zijn de agenten extra herkenbaar door de gele hesjes die zij dragen. De politie kan, ondanks alle extra inspanningen, de hulp van burgers goed gebruiken. Zij zijn de extra ogen en oren die hard nodig zijn in de strijd tegen de ‘donkere dagencriminaliteit’.

Informatie over preventieve maatregelen
De politie informeert de komende weken actief de ondernemers van Haarlemmermeer, onder meer met folders. In de folder worden preventietips gegeven hoe een overval te voorkomen is. Daarnaast geeft de politie ook tips wat te doen, zodra ondernemers – ondanks genomen maatregelen- toch slachtoffer worden van een overval. Bij de folder wordt een signalementenkaart uitgereikt. Eventuele voertuigen, vluchtrichtingen en uiterlijk van overvallers kunnen hiermee eenvoudig worden vastgelegd en doorgegeven worden aan de politie.

KVO
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een aanpak voor lokale winkeliersverenigingen, gemeente en politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Uitgangspunt is blijvende samenwerking voor veilige winkels, een veilige winkelomgeving en vaste samenwerkingsafspraken.

Het KVO is een direct gevolg van afspraken die begin 2003 gemaakt zijn door het PlatformDetailhandel.nl en de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft een coördinerende rol en helpt veel winkelgebieden op weg naar de eerste ster door het kosteloos ter beschikking stellen van regionale projectadviseurs.

Veiligheidsdag
Op het plein stonden kramen die bemand werden door beveiligingsbedrijven, Veilig Verkeer Nederland, diverse winkeliers die producten verkopen die met veiligheid te maken hebben, een hoogwerker met bak van de brandweer, demonstraties van het bikerteam van de politie en demonstraties met een drugshond. Ook was er een ambulance van VZA te bezichtigen.

Deelnemers en programma Veiligheidsdag
Aan de Veiligheidsdag namen diverse bedrijven en organisaties deel: de politie Haarlemmermeer had een bus van waaruit zij informatie gaven over preventie en veiligheid in huis. Ook gaf een bikerteam van de politie een demonstratie.
Brandweer Haarlemmermeer: de brandweer was aanwezig met een informatiekraam en een grote hoogwerker met daaraan een bak. Mensen konden met deze bak de lucht in gaan om Hoofddorp van grotere hoogte te bekijken.

VZA: de ambulancedienst VZA bemande ook een informatiekraam en had een grote ambulance staan met een verpleegkundigenteam en chauffeur. Bezoekers konden de ambulance van binnen bekijken en vragen stellen.

Veilig Verkeer Nederland was aanwezig met de grote BOB-bus. In deze bus stond een simulator opgesteld waarin de bezoekers konden rijden en zien welk effect alcohol heeft op hun rijgedrag.

Diverse beveiligingsbedrijven waren ook aanwezig; ATN Beveiliging, Security 4 All en Securitas zijn allemaal bedrijven die zich in de regio Haarlemmermeer richten op beveiliging van zowel bedrijven als particulieren. ATN Beveiliging, aanwezig met 3 bedrijfsauto’s, is werkzaam op Schiphol en organiseerde demonstraties met een drugshond. DG Carequipment is werkzaam op het gebied van beveiliging van auto’s en liet de mogelijkheden zien in alarmsystemen. BSS is slotenspecialist en liet de mogelijkheden zien van een goed slotenplan voor huis. Halfords en de Hema lieten veiligheidsproducten voor in huis en voor auto’s en fietsen zien.