Koepeltje Eindenhout opgeleverd door Harry Mulisch

 

Haarlem – De restauratie van het Koepeltje Eindenhout, , dat ligt achter het Huis met de Beelden, is klaar. Op zondag 4 oktober werd het Koepeltje Eindenhout om 16:00 uur officieel opgeleverd met een feestelijk programma. Speciaal voor deze gelegenheid is Haarlems ereburger Harry Mulisch uitgenodigd om de officiële handeling te verrichten. In april van dit jaar heeft de gemeente opdracht gegeven tot restauratie. Met de restauratie blijft een markant monument voor Haarlem behouden.

In 1963 heeft de gemeente het koepeltje, grotendeels al in vervallen staat, in handen gekregen. Het oorspronkelijke bovendeel op de bovenste ring was toen al volkomen verdwenen. Doordat er decennia lang geen onderhoud aan was gepleegd, verkeerde het in een dusdanige staat, dat behoud niet meer mogelijk leek. Ondanks inspanningen van de in 1984 opgerichte ‘Stichting tot Behoud van het groen en het koepeltje’ om het te redden, werd enkele jaren geleden zelfs een sloopvergunning afgegeven. Echter door toepassing van een nieuwe techniek, bekend bij Rescura, bleek restauratie toch mogelijk.

Naast de restauratie werkt de gemeente Haarlem hard aan het opknappen, onderhouden en beheren van de Haarlemmerhout, zodat dit monumentale park weer een belangrijke trekpleister voor alle Haarlemmers wordt. Met de restauratie van het Koepeltje blijft een markant monument voor Haarlem behouden.

Monumentale waarde
De koepel is in 1915 in de tuin van landhuis Eindenhout geplaatst en diende als rustplek in een destijds zeer fraai aangelegde tuin. De tuinkoepel is een rijksmonument en als kunsthistorisch object van groot belang; het wordt beschouwd als follie, een eigenaardig, kunstzinnig bouwsel dat tot doel heeft de omgeving te verfraaien. Het koepeltje is het allereerste tuinornament van gewapend beton in Nederland.

Haarlem Monumentaal 2009
De gemeente Haarlem besteedt in dit speciale themajaar veel aandacht aan het monumentale karakter van Haarlem. Zo wijst de gemeente extra gebieden aan als beschermd stadsgezicht en zullen tot 2012 circa 700 complexen aangewezen worden als gemeentelijke monumenten. Ook is er aandacht voor monumentaal groen en monumenten zoals het Koepeltje Eindenhout en het Hildebrandmonument.