Teylers Museum ontvangt eerste Lieven de Key-penning

 

Haarlem – Het Teylers Museum kreeg zaterdagavond tijdens de MonumentenNacht in de Gravenzaal van het Stadhuis uit handen van cultuurwethouder Chris van Velzen de eerste Lieven de Key-penning uitgereikt. Het Teylers Museum ontvangt deze cultuurprijs vanwege zijn niet aflatende succesvolle inspanningen voor behoud, toegankelijkheid en uitbreiding van het monumentale gebouw en de collectie.

“Het Teylers Museum bewijst dat, behalve hun monumentale museumgebouwen, ook het tonen van hun collectie monumentaal is. Gebouwen en collectie tezamen vormen een uniek geheel”, aldus het juryrapport.

De Lieven de Key-penning is een nieuwe cultuurprijs die het college van B en W in het leven heeft geroepen. De onderscheiding is bedoeld voor personen, bedrijven of instellingen die zich verdienstelijk maken op het gebied van erfgoed en cultuur in de stad. Een jury bestaande uit de stadsbouwmeester (Max van Aerschot), de voorzitter van de Vereniging Haerlem (Frans Willem Lantink) en de wethouder cultuur (Chris van Velzen) draagt jaarlijks een kandidaat voor aan het college. In 2009 vormt erfgoed het thema, in 2010 architectuur en in 2011 stedenbouw. Na drie jaar herhaalt deze cyclus zich.

De jury hanteert onder meer drie algemene criteria waarop zij kandidaten voor de Lieven de Key-penning selecteert:

* inzet op creatieve wijze voor het thema erfgoed, architectuur of stedenbouw
* etaleren van een herkenbare visie die gedragen wordt in de stad
* genereren van (inter)nationale aandacht en zodoende bijdrage leveren aan de promotie van Haarlem en versterking van de lokale economie

De jury oordeelt over het Teylers Museum: “De gebouwen vormen een in eeuwen samengevoegde eenheid van verschillende bouwstijlen die zorgvuldig zijn gevormd. Het tonen van de collectie kent een soortgelijke ontwikkeling. De tentoonstellingen bestaan niet zoals in het verleden enkel uit het aan de muur of vitrines exposeren van voorwerpen, schilderijen en instrumenten. Er wordt ook een boodschap gebracht. Iedereen herinnert zich de tentoonstelling over de Versierde Mens. Tattoos, piercings en andere vormen van lichaamversiering werden in een brede context gezet. Onlangs was de “De exotische mens” te zien. Teylers was met deze tentoonstelling baanbrekend. Piranesi en Michelangelo stonden op een eenzame hoogte. Daarmee bewijst het Teylers Museum dat ook het tonen van hun collectie monumentaal kan zijn. Het geheel van Teylers Museum is een historisch gegroeide eenheid van gebouwen en collectie, een samengevloeide eenheid van oud en nieuw, en vormt daarmee in Haarlem een uniek monument van 225 jaar cultuurgeschiedenis.”