Officiële ondertekening convenant OGGz

 

Haarlem – Donderdag 21 oktober 2010 is het samenwerkingsconvenant OGGz officieel ondertekend in de Gravenzaal van het Stadhuis van Haarlem. Daarin spraken de partners de intentie uit om meer samenhang aan te brengen in hun OGGZ-activiteiten. Dit willen zij doen door ‘ketensamenwerking’ te ontwikkelen en door elkaar regelmatig te treffen in het Bestuurlijk Overleg OGGZ Kennemerland en de platforms OGGZ.

De doelstelling van de OGGZ is het voorkómen van (verergering van) problemen waardoor sociaal kwetsbare mensen uitvallen. De OGGZ moet erop gericht zijn dat de cliënt zo snel mogelijk zijn of haar problemen kan oplossen.

OGGz staat voor Openbare Geestelijke GezondheidsZorg en omvat alle activiteiten op het gebied van de geestelijke volksgezondheid. Het betreft de zorg die geboden wordt aan sociaal kwetsbare mensen en hun omgeving. Onder zorg wordt preventie, advies, begeleiding, behandeling, opvang en verzorging verstaan. Vaak vragen anderen (politie, buren) om hulp; de persoon waar het om gaat, kan of wil geen adequate hulpvraag stellen. Het gaat binnen dat kader met name om
dak- en thuislozen, mensen met een psychische en/of een sociale handicap, mensen met een verslaving, geïsoleerde ouderen, kinderen en jongeren uit problematische gezinnen, slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met psychische problemen na een ramp of ongeval.

De tien gemeenten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland welke het convenant hebben ondertekend zijn: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.