Uitreiking Groene Mugbokaal aan drukkerij Damen Grafia Haarlem

 

Haarlem – Drukkerij Damen Grafia mag zich vanaf 12 november 2010 de trotse eigenaar noemen van de Groene Mugbokaal. Het bedrijf kreeg de wisselbokaal voor het bijdragen aan een duurzaam Haarlem. Rob van Doorn, wethouder van onder meer Duurzaamheid, reikte de prijs uit aan mede-eigenaar Eric Damen in het ABC Architectuurcentrum.

Drukkerij Damen Grafia is al vergevorderd in het duurzaam maken van het hele drukproces. Het bedrijf in de Waarderpolder investeerde in warmtepompen voor de koeling en verwarming van kantoorruimte, alcoholvrij drukken, toepassing van bio-inkt, verlichting van de drukkerij en kantoor met TL-LED verlichting. En: zeer binnenkort is voor de deur een kleinschalige windmolen te bewonderen. Met deze windmolen en aan te leggen zonnepanelen wil het bedrijf voor een groot deel gaan voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik. Eric Damen: “Ik vind het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld om een steentje bij te dragen aan een duurzame omgeving en toekomst.”

Wisselbokaal
De Groene Mugboklaal is een wisselprijs die twee keer per jaar wordt uitgereikt aan een Haarlemmer of een Haarlemse organisatie die zich sterk maakt voor een duurzame stad. De eerste keer ging de prijs naar Kunstijsbaan Haarlem vanwege de warmteterugwinning van de ijsproductie. Installatiebedrijf La Fleur ontving de bokaal eerder voor het bouwen van een milieuvriendelijk bedrijfsgebouw in de Waarderpolder.

De Groene Mug
Er bestaan al vele groene initiatieven in Haarlem. Gezamenlijke projecten van woningcorporaties, banken, projectontwikkelaars, milieugroeperingen en de gemeente bijvoorbeeld. Maar ook particuliere initiatieven. Alle projecten leveren een bijdrage aan de ambitie van een klimaatneutrale stad in 2030. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt.