Beëdiging Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Haarlem

 

Haarlem – Op 2 maart 2011 zijn door districtschef Peter Holla van politie Kennemerland acht nieuwe Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de gemeente Haarlem beëdigd. De acht waren tot op heden werkzaam als integraal handhaver en nu ook bevoegd om te handhaven op het gebied van de APV, de Wegenverkeerswet en een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Met meer BOA’s kan de gemeente nog efficiënter, effectiever en meer burgergericht optreden in de openbare ruimte.

Voordat de acht gemeentelijke handhavers beëdigd konden worden hebben ze een examen afgelegd over strafrecht, strafprocesrecht en staatsrecht. Ook zijn ze getoetst op hun kennis over het procesverbaal. De BOA’s zien erop toe dat voorschriften worden nageleefd en mogen overtredingen bekeuren. Voorbeelden hiervan zijn: overlast op straat, het illegaal dumpen van afval, het foutief parkeren van auto’s, fietsen en caravans en het handhaven op het hondenpoepbeleid.

Ook mogen de BOA’s staandehouden bij alle overtredingen om persoonsgegevens te vragen. BOA’s zijn in de hele gemeente Haarlem actief en herkenbaar aan hun uniform. Zij hebben een korte lijn met de wijkagenten en surveillanten van de politie.