Laatste twee beelden in het Raaksgebied geplaatst

 

Haarlem – De laatste twee beelden, De Handel en De Nijverheid, zijn maandagmiddag in het Raaksgebied geplaatst. Eerder werd er al plaats gemaakt voor tien oude gevelornamenten. De beelden en ornamenten zijn gerestaureerd door beeldhouwer Joep van Opzeeland, onder toezicht van de restauratiearchitect van de gemeente Martin Busker.

Begin februari werden er zeven reliëfstenen die het scheppingsverhaal uitbeelden, twee portaalbogen van de HBS A en gevelsteen De Stoomboot geplaatst. De portaalbogen, De Stoomboot en de twee beelden van de vroegere school keerden met de herplaatsing terug naar de vertrouwde locatie aan de Zijlvest; de plek waar voorheen de HBS A was gevestigd. Voormalig wethouder Jur Visser kwam in 2005 op het idee de ornamenten te bewaren en later bij de nieuwbouw terug te plaatsen.

De stenen van De Schepping, zijn afkomstig van het in 1999 gesloopte gebouw van drukkerij Joh. Enschedé aan de Lange Begijne-straat. De reliëfs zijn naar alle waarschijnlijkheid van de Haarlemse beeldhouwer Johan Veldheer en zaten aan de voorgevel.
Na de sloop van het pand lagen de beelden opgeslagen. Dankzij inspanningen van de vorig jaar overleden wethouder van Velzen werden de beelden opgenomen in het ontwerp van de Raakspoort.

Vandaag werden de twee beelden De Handel en De Nijverheid, beide ook afkomstig van de gevel van de vroegere HBS A, op hun plek gehesen. Dit onder belangstelling van veel publiek dat in het zonnetje zat op het Raaksplein.

Raakspoort is onderdeel van Haarlem Raaks. Raaks is een nieuw stuk binnenstad en wordt ontwikkeld door MAB Development in samenwerking met de gemeente Haarlem. Het plan omvat nieuwbouw en renovatie. Raaks bestaat uit woningen, winkels, horeca, een bioscoop van Pathé, een parkeergarage en een nieuw stadskantoor voor de gemeente Haarlem. De gemeente vestigt zicht in het gebouw Raakspoort. Hier komen onder meer de afdelingen Dienstverlening en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. Raakspoort wordt naar verwachting in het voorjaar opgeleverd en na de zomer in gebruik genomen.