Onderhoud kust Heemskerk gaat verder

 

Heemskerk – Rijkswaterstaat is dinsdag 19 juni 2012 gestart met het aanbrengen van het resterende deel zand voor de kust van Heemskerk. Tussen strandpaal 45,75 en strandpaal 50,25 storten de baggerschepen IJsseldelta en Hein ongeveer 900.000 m3 zand om de kust op peil te houden. In de periode juli – oktober 2011 is al ruim 700.000 m3 zand van de in totaal 1,6 miljoen m3 zand aangebracht. Het werk was tijdelijk onderbroken omdat de aannemer zijn schepen elders moest inzetten. Uiterlijk eind 2012 is het werk gereed.

Zand komt uit IJgeul waardoor vaargeul op diepte blijft

Rijkswaterstaat gebruikt zand uit de IJgeul om de kust bij Heemskerk te onderhouden. Deze vaargeul ligt ter hoogte van IJmuiden. Door gebruik te maken van dit zand houdt Rijkswaterstaat de vaargeul op diepte en hoeft er niet naar een vergelegen zandwinlocatie in de Noordzee te worden gevaren. Deze werkwijze reduceert de kosten.

Zandbank
Bij het aanbrengen van zand op de zeebodem ontstaat vlak voor de kust een soort zandbank die de golven breekt. Het zand ‘beweegt’ zich vervolgens door de stroming van het water richting de kust. Strandbezoekers merken weinig van deze werkzaamheden, omdat het enkele honderden meters uit de kust gebeurt.

Onderhoud Noord-Hollandse kust
Naast de werkzaamheden ter hoogte van Heemskerk vindt ook voor de kust van Midden-Texel onderhoud aan de kust plaats. Hier gaat het om het aanbrengen van ongeveer 3,7 miljoen m3 zand tussen strandpaal 12,0 en strandpaal 21,1. Het werk is naar verwachting najaar 2012 gereed. Afgelopen zaterdag 16 juni zijn de werkzaamheden op het strand van Zuidwest-Texel afgerond. In totaal is hier 750.000 m3 zand aangebracht tussen strandpaal 9 en 12. Deze week worden de pijpen op het strand losgekoppeld en afgevoerd van het eiland.

De werkzaamheden bij Heemskerk en Texel maken deel uit van het landelijke onderhoudsprogramma om de kust op peil te houden. Jaarlijks wordt hiervoor gemiddeld 12 miljoen m3 zand aangebracht. Daarmee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat Nederland droge voeten houdt.

Natuurlijk onderhoud
Door zand op het strand of onder water vlak voor de kust aan te brengen bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze het afkalven van de kust. Zo blijft de Nederlandse kustlijn in stand en beweegt deze mee met de stijgende zeespiegel. Functies van de kust, zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden. De omstandigheden ter plaats bepalen of het zand in zee of op het strand wordt aangebracht. Daarbij is het uitgangspunt: waar het kan onder water, waar het moet op het strand.