Burgemeester Schneiders sluit coffeeshop Maximillian

 

Haarlem – Burgemeester Schneiders heeft donderdag 17 februari coffeeshop ‘Maximillian’, gevestigd aan de Gedempte Oude Gracht 123, gesloten op grond van het Handhavingsbeleid Coffeeshops. Zaterdag 12 februari heeft de politie geconstateerd dat zich in deze coffeeshop een minderjarige bevond om softdrugs te kopen.

Burgemeester Schneiders is zeer teleurgesteld dat de aanwezigheid van een minderjarige in de coffeeshop om softdrugs te kopen zich nu voordoet gezien het constructieve overleg dat onlangs is gevoerd met de coffeeshophouders. In dit overleg is gesproken over een in te voeren keurmerk voor coffeeshops die zich houden aan onder andere de naleving van het minderjarigencriterium. Burgemeester Schneiders betreurt deze overtreding, omdat het minderjarigencriterium de afgelopen periode juist goed werd nageleefd. Daarvoor had hij de coffeeshophouders nog gecomplimenteerd.

In april 2009 heeft de burgemeester het handhavingsbeleid voor coffeeshops aanzienlijk verscherpt. Tegen overtredingen van de gedoogcriteria voor coffeeshops wordt stevig opgetreden. De verkoop van softdrugs aan minderjarigen is een ernstige overtreding van het coffeeshopbeleid. Sinds 2008 heeft de burgemeester al vier keer een coffeeshop moeten sluiten vanwege de verkoop/aanwezigheid van minderjarigen.

Burgemeester Schneiders wenst krachtig, eenduidig en consequent op te treden tegen overtredingen van het coffeeshopbeleid. Verkoop van softdrugs wordt alleen toegestaan in door de burgemeester gedoogde coffeeshops. Harddrugs worden in geen enkel bedrijf toegestaan.